x
x
 

ZASADY WYKORZYSTANIA KARNETU WYPOCZYNKOWEGO BALANS

 1. Karnet Wypoczynkowy uprawnia dwie osoby do 3, 7 lub 14 Ulgowych pobytów w jednym z wybranych Obiektów Wypoczynkowych z tego Katalogu.
 2. Klient uprawniony jest do skorzystania z ulgi po wykupieniu pełnego (całodziennego) wyżywienia dla każdej osoby korzystającej z Karnetu, na każdy dzień pobytu w Obiekcie Wypoczynkowym.
 3. Płatności związane z wyżywieniem, dodatkowymi atrakcjami i usługami, posiadacz Karnetu opłaci w formie akceptowanej w danym Obiekcie Wypoczynkowym, bezpośrednio po zakwaterowaniu.
 4. Ceny wyżywienia ustalone są na potrzeby systemu Karnetów Wypoczynkowych i dotyczą wyżywienia dla jednej osoby.
 5. Dodatkową osobę (poza posiadaczem Karnetu - również dziecko), obowiązuje cennik obowiązujący w danym Obiekcie Wypoczynkowym.
 6. Karnet Wypoczynkowy może być wykorzystany tylko jeden raz, w jednym Obiekcie Wypoczynkowym. Za niewykorzystane Karnety Wypoczynkowe nie przysługuje prawo zwrotu równowartości pieniężnej.
 7. Posiadacz Karnetu Wypoczynkowego chcąc skorzystać z Karnetu, zobligowany jest do dokonania wcześniejszej rezerwacji pobytu, bezpośrednio w wybranym Obiekcie Wypoczynkowym. Niedokonanie wcześniejszej rezerwacji, może spowodować brak możliwości skorzystania z Karnetu z uwagi na brak wolnych miejsc w Obiekcie Wypoczynkowym w danym terminie.
 8. Liczba Obiektów Wypoczynkowych, opisy i opłaty za wyżywienie tej edycji Katalogu mogą ulec zmianie. Posiadacz Karnetu, dokonując rezerwacji powinien potwierdzić aktualną cenę wyżywienia na dzień zakwaterowania.
 9. Korzystający Karnetu zobowiązani są do przestrzegania regulaminu porządkowego obowiązującego w Obiekcie Wypoczynkowym.
 10. Okres ważności Karnetu wynosi 12 miesięcy od dnia otrzymania Karnetu przez posiadacza Karnetu. Okres ważności nie jest przedłużany.
 11. W każdym Obiekcie Wypoczynkowym na realizację Karnetów Wypoczynkowych określona jest limitowana ilość pokoi.
 12. Każdy Obiekt Wypoczynkowy, którego dane zamieszczone są w Katalogu, zobowiązany jest do przyjęcia posiadacza Karnetu Wypoczynkowego z ważną, dokonaną wcześniej rezerwacją.
 13. W okresach w szczególności: świątecznych, sezonie wypoczynku letniego i zimowego, długich wekendów Obiekty Wypoczynkowe przyjmują posiadaczy Karnetu Wypoczynkowego w ograniczonych ilościach lub mają te okresy wyłączone.
 14. Firma Balans pośredniczy w dokonywaniu rezerwacji.
 15. Słownik pojęć:
  1. Karnet Wypoczynkowy (również jako Karnet) – drukowany folder przygotowany przez BALANS, przekazywany przez Partnerów BALANS ich klientom,
  2. Partner BALANS – podmiot nabywający Karnety od BALANS, przekazujący Karnet swoim klientom,
  3. Obiekt Wypoczynkowy – punkt usługowo-gastronomiczno-hotelarski, w którym klient uprawniony jest do wykorzystania Karnetu Wypoczynkowego w ramach powyżej określonych zasad,
  4. Ulga – obniżka wysokości wymiaru kosztu zakwaterowania w Obiekcie Wypoczynkowym.
  5. Katalog – określony w Karnecie Wypoczynkowym zbiór Obiektów Wypoczynkowych, w których klient posiadający Karnet, uprawniony jest do korzystania z Ulgi.

      UWAGA:
      W przypadku telefonicznej rezerwacji konieczne jest przekazanie przyjmującemu rezerwację informacji, iż rezerwacja dotyczy skorzystania z Karnetu Wypoczynkowego Balans.

WZORY KARNETÓW WYPOCZYNKOWYCH BALANS